Kế toán cho doanh nghiệp mới cần làm những  gì?

Doanh nghiệp mới thành lập kế toán cần làm gì? Đây là câu hỏi được hỏi rất nhiều từ các chủ doanh nghiệp. Để hiểu dõ hơn về công việc của kế toán khi doanh nghiệp mới thành lập hãy cùng ANA tìm hiêu dưới đây.

Công việc của kế toán khi doanh mới thành lập

  1. Đăng bố cáo về việc thành lập công ty

30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chưng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng bố cáo đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh

  1. mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số

Tài khoản ngân hàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập phải đăng ký mở tài khoản với ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

Căn cứ thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính: thì hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 triệu thì phải chuyển khoản mới được tính khấu trừ thuế VAT và được công nhận ghi vào chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

  1. Kê khai thuế môn bài

Căn cứ điều 5 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6 thang11 năm 2013.

Trong trường hợp người nộp thuế thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa có  hoạt động sản xuất nào thì phải kê khai thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.

Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh sản xuất kinh doanh. Thì doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

Chú ý: nộp tờ khai và tiền thuế môn bài cùng thời gian

  1. Kê khai thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo tháng và theo phương pháp trực tiếp (dù không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai). Sau khi hoạt động đủ 12 tháng (01 năm tài chính) thì sẽ căn cứ vào mức doanh thu để xác định.

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

  1. Kê khai thuế thu nhập cá nhân

– Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: Theo tháng hoặc theo quý.

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.

– Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.

– Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

6.Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lưu ý: Hiện nay, không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

– Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

ANA ONLINE còn gọi là phần mềm kế toán oniline ANA  sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức. ANA ONLINE với khả năng linh hoạt, hoạt động trên nền tảng website quen thuộc, dễ sử dụng và cho phép khách hàng tùy chọn cơ sở dữ liệu, tự thiết lập báo cáo, tự lựa chọn phương pháp hạch toán, hỗ trợ nhiều hình thức sổ, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản trị riêng của đơn vị.

tìm hiểu thêm về thuế doanh nghiệp: https://anavn.com.vn/tin-tuc/cac-loai-thue-doanh-nghiep-phai-nop-nam-2020.bv-117.html

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *