Tính năng của phần mềm kế toán online

Tính năng phần mềm kế toán online ANA

ANA ONLINE là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin, lập trình
website và hệ thống nghiệp vụ tài chính – kế toán – quản trị. ANA ONLINE là sự lựa chọn
tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi
loại hình tổ chức.
ANA ONLINE với khả năng linh hoạt, hoạt động trên nền tảng website quen thuộc, dễ sử
dụng và cho phép khách hàng tùy chọn cơ sở dữ liệu, tự thiết lập báo cáo, tự lựa chọn phương
pháp hạch toán, hỗ trợ nhiều hình thức sổ, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và theo yêu
cầu quản trị riêng của đơn vị.
❖ Các Phân hệ chính trong phần mềm:
• Module Chứng từ kế toán
• Module Vật tư
• Module Giá thành
• Module Xử lý số liệu
• Module Tra cứu
• Module Danh mục
• Module Báo cáo
• Module Số dư
• Module Hệ thống

Phần mềm kế toán doanh nghiệp ANA ONLINE có các chức năng hỗ trợ cả ba khâu
chính của bộ phận kế toán, từ nhập số liệu về các nghiệp vụ >> kiểm tra số liệu >> thực hiện
các tính toán cần thiết đến >> xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài
chính và Báo cáo quản trị) , ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho
phép người dùng thực hiện tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một
cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.

tìm hiểu thêm: https://anavn.com.vn/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *